Tietosuojaseloste - ACON Finland Oy Ltd

Päivitetty 26.1.2023

ACON on vapaa-ajantuotteiden vähittäismyyntiä, valmistusta ja maahantuontia harjoittava suomalainen perheyhtiö. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman laadukkaita ja innovatiivisia, toimintaan aktivoivia vapaa-ajantuotteita. Asiakkaittemme palvelemiseksi sekä tuotteidemme ja toimintamme kehittämiseksi keräämme tarpeellisia tietoja asiakkaistamme. Pidämme tietosuojaa tärkeänä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

Tiivistelmä

Kaikessa yksinkertaisuudessaan asiakas- ja markkinointirekisterimme tietojen keruu ja käyttö voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Keräämme sinun itsesi ilmoittamia tietoja järjestelmäämme, jotta voimme palvella sinua ja esimerkiksi käsitellä tilauksesi tai kertoa sinulla hyvistä tarjouksistamme (esim. osoite, puhelinnumero, s-posti).
  • Verkkosivumme keräävät sinusta tietoja automaattisesti evästeillä, jotta voimme kehittää verkkokauppamme toimintaa vieläkin paremmaksi.
  • Näitä tietoja käytetään vain anonymisoituina.
  • Tietojasi käsittelevät ACONin työntekijät ja käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai suostumukseesi tai asiakkuuteesi.
  • Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille.
  • Voit helposti ja milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista ja/tai sinulle suunnatun markkinoinnin lopettamista.

Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa:
Acon Finland Oy Ltd (Y-0896873-7)
Terminaalitie 9
90400 Oulu

Sähköposti: privacy@acon24.com

1. Mitä henkilötietojasi keräämme

Voimme kerätä sinusta tietoja, kun tilaat tuotteitamme, käytät verkkosivujamme, vierailet toimipisteessämme tai olet muutoin vuorovaikutustilanteissa kanssamme. Emme kerää mitään sinuun liittyviä arkaluonteisia tietoja.

Käytämme verkkokauppamme maksutapahtumien hoitamiseen ulkopuolisia Finanssivalvonnan hyväksymiä maksupalvelun tarjoajia, jotka tarjoavat eri maksutapavaihtoehtoja ja toimivat maksujen välittävät. ACON ei kerään eikä käsittele mitään verkkokaupan maksutapahtumaan liittyviä tietojasi kuten tili- tai luottokorttitietojasi. Maksutapahtumiin liittyvien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii kyseinen maksupalvelun tarjoaja.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa tietolähteen perusteella kahteen luokkaan: (a) itse antamasi tiedot ja (b) automaattisesti keräämämme tiedot. Voimme yhdistää ja yhdistellä automaattisesti keräämiimme tietoja meille antamiisi tietoihin.

Antamasi tiedot

Voimme kerätä meille antamiasi henkilötietojasi kuten nimen, puhelinnumeron, lähiosoitteen ja sähköpostiosoitteen. Näiden yhteystietojen antaminen on pakollista ostaessasi tuotteita verkkokauppamme kautta. Sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista myös, mikäli haluat rekisteröityä ja luoda käyttäjätilin sivustollemme. Voimme kerätä myös muita meille antamiasi tietoja. Lisäksi tallennamme rekisteriin tiedon siitä, oletko antanut suostumuksen suoramarkkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai oletko kieltänyt suoramarkkinoinnin.

Automaattisesti kerättävät tiedot

Voimme käyttää henkilötietojasi asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus tuotteen toimittamisesta (verkkokauppaostot), antamasi nimenomainen suostumus (markkinointirekisteri) tai asiakassuhteesi meihin ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi (asiakasrekisteri).

2. Mihin käytämme henkilötietojasi

Voimme käyttää henkilötietojasi asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on antamasi nimenomainen suostumus (markkinointirekisteri) tai asiakassuhteesi meihin ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi (asiakasrekisteri).

3. Kuka henkilötietojasi käsittelee

Henkilötietojasi käsittelevät ACONin työntekijät, joiden tehtävät liittyvät markkinointiin tai myyntiin. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstömme käsittelee tietojasi vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää käsiteltäväksi. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, kampanja- ja analytiikkapalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

4. Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaista Klaviyo palveluntarjoajaa, jolloin henkilötietojasi voi siirtyä Euroopan unionin ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä. Henkilötietojen suojaamiseksi ja rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseksi Klaviyo on sitoutunut EU:n komission mallisopimuslausekkeiden ja tietojenkäsittelysopimuksen ehtojen mukaisesti noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä toteuttamaan tarvittavat lisätoimenpiteet tietojen suojan riittävän tason varmistamiseksi. Katso lisätietoja: https://klaviyo.com/privacy/policy.

5. Luovutetaanko henkilötietojasi kolmansille osapuolille

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

6. Miten henkilötietojesi tietoturva on järjestetty

Säilytämme tietojasi sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojesi turvaamiseksi. Verkkosivustomme toiminnot ja tietoliikenne on suojattu parhaimmalla mahdollisella SSL-suojauksella. Tietosi ovat muutoinkin suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

7. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua esimerkiksi kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden toteuttamisen osoittamiseksi.. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi pyynnöstäsi tai kun henkilötietojesi käsittelylle muutoin ei ole enää perustetta.

8. Millaisia oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä.

Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse.

10. Evästekäytäntömme

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen sivustolla vierailun ja tarjottujen palvelujen optimoimiseksi ja itse sivuston toiminnan ja käytön parantamiseksi. Evästeitä käytetään autentikointien hallintaan, istuntojen valvontaan ja käyttäjän mieltymyksien tallentamiseen. Evästeet voidaan tallentaa tietokoneeseen ja ne jäävät tietokoneelle vaihtelevaksi ajaksi tai ne voivat poistua selaimen sulkemisen jälkeen. Jotkut evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme toimintojen kannalta, kuten esimerkiksi ostoskoriin laitettujen tavaroiden tallentaminen.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustolla vierailun aikana käyttäjä voi saada tietokoneeseen myös kolmansien osapuolien lähettämiä evästeitä sivuston upotetun sisällön sisältämiltä muilta verkkosivustoilta tai verkkopalvelimilta. Näiden evästeiden avulla voidaan olla vuorovaikutuksessa esimerkiksi verkkoyhteisösivustojen tai muiden ulkoisten järjestelmäalustojen palvelujen kanssa. Vaikka käyttäjä ei käyttäisikään kyseistä palvelua, on mahdollista, että sivustolla kerätään vierailua koskevia tietoja. Evästeiden ja muiden kolmansien osapuolien käyttämien seurantajärjestelmien asennusta ei ole mahdollista valvoa teknisesti sivuston hallinnoijan toimesta emmekä valvo näiden evästeiden käyttämistä. Lisätietoja varten viittaamme seuraaviin kolmansien osapuolien yksityisyyden suojan ehtoihin:

Google Analytics

Sivusto käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästesarjaa tietojen keräämiseen, käyttöön liittyvien tilastojen luomiseen, sivuston valvontaan ja sen suorituskyvyn parantamiseen (performance eväste). Kaikki kyseisten evästeiden kautta saadut tiedot kerätään ja koostetaan anonyymisti, eivätkä ne tunnista käyttäjää henkilönä. Lisätietoja varten tai kyseisen toiminnon estämiseksi viittaamme seuraaviin verkkosivuihin:

  • https://www.google.it/intl/fi/policies/privacy/partners/
  • https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
  • https://www.google.com/settings/ads?hl=fi

Yotpo

Sivustolla on käytössä Yotpo -verkkokaupan markkinointipalvelu, joka on alusta asiakasarvosteluille ja -suositteluille sekä visuaaliselle markkinoinnille. Lisätietoa Yotpon keräämistä ja säilyttämistä käyttäjätiedoista sekä kolmansien osapuolien osallistumisesta tietojen käsittelyyn: https://www.yotpo.com/privacy-policy/

Evästeiden hallinta

Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Sivustomme evästeasetuksista voit hyväksyä tai hylätä eritasoisten evästeiden käytön. Lisäksi selaimen asetuksia muuttamalla käyttäjä voi estää selainta tallentamasta evästeitä tai rajoittaa niiden käyttöä. Selainta mukauttamalla on lisäksi mahdollista poistaa aiemmin asennetut evästeet.

Mobiilipalvelun käyttöehdot